Chuyển tới nội dung
Tuyển lao động xuất khẩu

Tuyển lao động xuất khẩu

Tất cảĐứcĐài LoanÚcSécRumaniaPhần LanNhật BảnHungaryHàn Quốc
Vị trí cần tuyểnNơi làm việcĐãi ngộQuốc giaHạn nộp hồ sơ

TUYỂN 10 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY THIÊM DƯƠNG - ĐÀO VI

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY TAM TINH - ĐÀI TRUNG

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 10 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY QUÁN ĐĂNG

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY HIỆP XƯƠNG - GIA NGH

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY DỤC THƯỢNG - CHƯƠNG HÓA

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 10 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY ĐÔNG TOÀN - VĂN LÂM

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY CHÍ HUY - CHƯƠNG HÓ

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY CA LIÊN ĐẠT - CHƯƠN

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 06 CÔNG NHÂN NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY CẨM SƯỞNG - TÂN TRÚ

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023

TUYỂN 05 CÔNG NHÂN NAM + 03 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY CỬU TƯỜNG -

Đài Loan25.250 NT$Đài Loan04-06-2023