Chuyển tới nội dung
14.772 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2019

14.772 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2019

29.12.2019

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2019 là 14.772 lao động (4.848 lao động nữ), bằng 113% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 11 năm 2018 là 13.064 lao động, trong đó có 4.544 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 9.219 lao động (3.154 lao động nữ), Đài Loan: 4.590 lao động (1.484 lao động nữ), Hàn Quốc: 395 lao động (45 lao động nữ), Ả rập Xê út: 223 lao động (143 lao động nữ), Rumani: 76 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.802 lao động (45.340 lao động nữ) đạt 110,67% kế hoạch năm 2019, (kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 71.156 lao động (26.443 lao động nữ), Đài Loan: 49.980 lao động (17.112 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.940 lao động (492 lao động nữ), Rumania: 1.179 lao động (41 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 1.101 lao động (806 lao động nữ), Macao: 348 lao động (205 lao động nữ), Malaysia: 320 lao động (138 lao động nữ) và các thị trường khác.

Bài viết khác